Як повернути гроші. Чи потрібно сплачувати 1% до пенсійного фонду за купівлю нерухомості

Кожна людина має право на захист своїх прав та інтересів

  • Новини
  • адвокат
  • Нет комментариев
  • П’ятниця, 11 Жовтня, 2019

Кожен громадянин, який придбав житло вперше, має право повернути відсоток пенсійного збору.
Як це зробити?

Придбання нерухомості — це рішення, яке не приймається в один момент та несе за собою значні грошові витрати. Оформлення договору купівлі-продажу, послуги нотаріуса, супутні витрати й оподаткування з боку держави. Та виникають ситуації, коли стягнення податків не відповідає нормам законодавства.

Про це пише НВ Бізнес.

Законом України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон) встановлено порядок справляння та використання збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Відповідно до пункту 9 статті 1 Закону, платниками збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна є підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та фізичні особи, які придбавають нерухоме майно. Винятком є державні установи, що придбали нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами та привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, а також громадяни, які перебувають у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше.

Громадяни, які придбавають житло вперше, звільнені від сплати даного збору. Та пунктом 15.3 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій» визначено, що нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється за наявності документального підтвердження сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна. Без такої сплати нотаріус відмовиться посвідчувати договір купівлі-продажу житла. Оскільки, відповідно до ч. 8 ст. 49 Закону України «Про нотаріат», нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, відмовляє у вчиненні нотаріальної дії, якщо особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії, не внесла встановлені законодавством платежі, пов’язані з її вчиненням.

На сьогодні в Україні відсутній механізм перевірки інформації про те, чи вперше особа придбала житло. Відповідно відсутня й можливість звільнення від сплати даного збору громадян, які придбавають житло вперше при укладенні договору купівлі-продажу.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права. Європейський суд неодноразово підкреслював особливу важливість принципу «належного урядування». Він передбачає, що якщо справа впливає на такі основоположні права людини, як майнові права, державні органи повинні діяти вчасно та в належний і послідовний спосіб. Зокрема, на державні органи покладено обов’язок запровадити внутрішні процедури, які посилять прозорість і ясність їхніх дій, мінімізують ризик помилок і сприятимуть юридичній визначеності у цивільних правовідносинах, які зачіпають майнові інтереси.

За відсутності відповідного правового механізму перевірки інформації про факт придбання нерухомості вперше саме держава в особі Пенсійного фонду України як уповноваженого суб’єкта владних повноважень зобов’язана доводити той факт, що у кожному конкретному випадку особа, що зобов’язана сплачувати збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, придбала житло не вперше. Держава, запроваджуючи певний механізм правового регулювання відносин, зобов’язана забезпечити його реалізацію. У протилежному випадку всі негативні наслідки відсутності належного правового регулювання покладаються саме на державу.

Відсутність в Україні єдиної системи реєстрації прав на нерухоме майно та позбавлення можливості Пенсійного фонду України та його територіальних відділень встановити придбання квартир конкретною особою вперше не може ставитись у провину особі, оскільки не визначення порядку виконання законодавчо закріплених норм не може призводити до порушення чи обмеження прав громадян, які наділені такими правами.

Відповідно, кожен, хто придбав квартиру вперше і сплатив цей збір, має право його повернути. Згідно з актуальними ринковими цінами, 1% збору до пенсійного фонду у м. Києві становить у середньому 15 тис. грн.

Кожен, хто придбав квартиру вперше і сплатив пенсійний збір, має право його повернути

Для повернення сплаченого збору необхідно:

— зібрати необхідний пакет документів;

— звернутися до відповідного органу Пенсійного фонду України із заявою про формування та надання оригіналу подання до органу Казначейства на повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету

— оскаржити відмову Пенсійного фонду України до суду

— звернутися до органів Казначейства із заявою про повернення коштів з бюджету.

Повернути пенсійний збір при першій купівлі житла цілком реально. Про що свідчить сформований алгоритм дій, як власна позитивна судова практика об’єднання, так і практика Верховного Суду.

Поделиться


Call Now Button